Vedenjuojien kirjoittamat runot eivät voi olla puhuttelevia.